Pålitligt och prisvärt!

Du kan anlita oss, antingen vid enstaka tillfällen eller löpande för kontinuerlig skötsel. Vårt arbete påbörjas först när båda parter är överens om vilka tjänster som ska utföras, så du kan vara trygg med att rätt saker blir gjorda och att inga dolda avgifter tillkommer. Du som privatperson kan även ha rätt till RUT- eller ROT avdrag, för mer information, klicka HÄR.

Är du dessutom 65 år eller äldre erbjuder vi 50kr rabatt per debiterad arbetstimme.

Vår prismodell

  • Normalpris per timme är 550 kr.
  • För häckklippning, trädfällning, jordfräsning samt mossrivning är timpriset 600 kr.
  • För lövblåsning och snöskottning är timpriset 650 kr.
  • Redskap, trädgårdsmaskiner och drivmedel ingår i kostnaden.
  • Framkörningsavgift 200 kr.

Exempel: du behöver hjälp med höststädning av trädgården och arbetet tar 4 timmar.

NORMALPRIS

Belopp före moms

1 760 kr

Moms 25%

440 kr

Totalt

2 200 kr

Avgår skattereduktion RUT

1 100 kr

Att betala

1 100 kr

MED SENIORRABATT

Belopp före moms

1 600 kr

Moms 25%

400 kr

Totalt

2 000 kr

Avgår skattereduktion RUT

1 000 kr

Att betala

1 000 kr

Våra Allmänna villkor

För tjänster med löpande timdebitering sker debitering per påbörjad timme.

Timpriset är per trädgårdsarbetare.

Vi administrerar Rut-avdraget efter att fakturan är inbetald.

Alla trädgårdstjänster innefattar inte rutavdrag.
Se Skatteverkets hemsida

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran om RUT-avdrag avslås av Skatteverket.

Betalningsvillkor 10 dagar.

Dröjsmålsränta 10%.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss här