Allt från häck till trädäck!

Trädgårdsskötsel

 • Gräsklippning
 • Plantering och bevattning
 • Rabattvård
 • Gödsling
 • Häckklippning
 • Vår- och höststädning
 • Trädvård
 • Trädfällning
 • Trädgårdsdesign

Rengöring

 • Högtryckstvättning
 • Rensning av hängrännor

Mark och anläggning

 • Gräsmatteanläggning
 • Markarbete
 • Sten- och plattsättning

Fastighetsservice

 • Enklare montering och snickeri
 • Målningsarbete
 • Slipning/inoljning av utemöbler och uteplatser

Övriga tjänster

 • Snöskottning
 • Halkbekämpning och sandning

Står inte det du önskar få hjälp med på listan? Kontakta oss så hittar vi en lösning!

Trädgårdsdesign av landskapsarkitekt efter offert  –  Klicka här!